Vår process

Insamling av relevant input-material och tillgångar

 • Produktbeskrivning
 • CAD-fil / 3D-modell av produkt(er)
 • Prover/foton som referens för utseende och textur
 • Visualiseringsmodell eller ritning av önskad miljö

1–2 dagar

Utveckling av koncept för interaktiv upplevelse

 • Gemensam workshop för briefing
 • Definiering av målkanaler/plattformar
 • Presentation och granskning av koncept
 • Överenskommelse om texter för anrop och annan information
 • Typiskt 1–2 justeringar

1 vecka

Produktion av bekräftad produktupplevelse

 • Modellering av produkt och miljö
 • Anpassning av användargränssnitt till varumärkesriktlinjer
 • Utveckling och implementering av produktinteraktioner
 • Konfiguration av önskade rapporteringspaneler

2–5 veckor

Slutlig testning, validering och korrigeringar

 • Testning av användarupplevelse och visuell upplevelse
 • Validering på flera plattformar
 • Integration i testmiljö/förhandsstart på webbplats
 • Korrigeringar och justeringar, om det behövs

2–3 dagar

Lansering av den nya produktupplevelsen

 • Integration på relevanta digitala kanaler/webbplatser
 • Stöd för implementering med tredje part/återförsäljare
 • Introduktion till rapporterings/analyspaneler

Ongoing-underhåll, hosting och tillhandahållande av beteendedata

 • Säkerställande av tillgänglighet och funktion även när användarsystem förändras
 • Premium-hostinglösning ger snabba laddningstider globalt
 • Anpassade beteendedatapaneler och rapportering

RESULTAT

Öka konvertering
och försäljning

Öka produktförståelsen

Leverera en bättre digital kundupplevelse

+ 0 %
Ökad köpvilja
+ 0 %
Konvertering inom e-handel
+ 0 %
Bättre produktförståelse
+ 0 %
Uppfattad produktkvalitet
0 min
Genomsnittlig engagemangstid