Digital ecosystem

KUND: TYRI INTELLILIGHT

Tyri, ett ledande multinationellt företag som fokuserar på arbetsbelysning, är en ledande leverantör av belysningslösningar som är utformade för de tuffaste miljöerna.

Med det nya INTELLilight-systemet insåg Tyri-organisationen behovet av en fullständig spektrumsimulering av denna toppmoderna teknik. 3ngage var uppenbarligen entusiastiska över denna möjlighet att visa upp INTELLilightekosystemet.

Det primära resultatet av projektet? Tydligt visa den fullständiga funktionaliteten hos systemet i en användarvänlig och intuitiv simulering för den presumtiva köparen och slutanvändaren. Samarbetet mellan Tyri och 3ngage resulterade i en upplevelse som överträffade förväntningarna och stödde införandet av denna branschledande belysningslösning.